Social kapital handler om, hvordan stærke relationer og trivslen i virksomheden positivt påvirker produktiviteten. I denne artikel vil vi komme ind på, hvad social kapital er, hvorfor social kapital skal forbedres i din virksomhed, og til sidst tre måder hvorpå I kan forbedre denne.

 

Hvad er social kapital

 

Social kapital er bygget op om idéen, at vi mennesker er skabt til at leve i fællesskab. Vi er ikke egnet til at arbejde alene, og vi bliver derfor ofte syge og trives dårligt, hvis vi ikke er del af et fællesskab. Fællesskab handler om stærke sociale relationer, og det kan være svært at få i danske virksomheder, som prioriterer individer og frihed. Det er selvfølgelig ikke en dårlig ting, men det gør det let at komme til at stå alene. Konkurrence og fokus på egen karriere har gjort, at det er svært at skabe tætte relationer på arbejdsmarkedet.

For at gøre social kapital lettere at arbejde med, kan man dele det op i tre dele, tillid, retfærdighed og samarbejde

 

Tillid

Tillid i forbindelse med social kapital handler om, at man kan regne med hinanden. Det er tilliden mellem medarbejdere og mellem medarbejder og ledelse. Troen på at holdet arbejder sammen, troen på at medarbejderne laver et godt stykke arbejde, og troen på at lederne tager gode fornuftige beslutninger.

 

Retfærdighed

Retfærdighed i det her tilfælde er meget simpelt. Det er ikke bare løn og arbejdsopgaver, der skal være fair, men også arbejdsfordeling, og alt der hører med.

 

Samarbejdsevne

Samarbejde er vigtigt, da det er der, vi kan få en fællesskabsfølelse. Samarbejde kan plejes mange forskellige steder i virksomheden. Det kan ske gennem gruppearbejde i virksomheden, gennem fællesskabsøvelser eller gennem sport.

For at en virksomhed har en god social kapital, er det vigtigt, at alle de tre overstående parameter er tilstede i virksomheden.

Der eksisterer tre forskellige former for social kapital. Samlende, brobyggende og forbindende social kapital. Samlende er relationer i en studiegruppe eller en faggruppe. Brobyggende er på tværs af grupper. Forbindende er på tværs af klasser/virksomheder. Det er afgørende, at der er balance mellem de tre former for social kapital.

 

Hvorfor social kapital skal forbedres i din virksomhed

 

Den amerikanske psykolog Richard Sennet påpegede allerede i 90’erne, at de usikre relationer på arbejdsmarkedet kan være med til at skabe stress og usikkerhed. Derimod kan sikre relationer øge medarbejdernes produktivitet.

Derfor er social kapital et populært begreb på arbejdspladser for tiden. Hvis en virksomhed har en høj social kapital, betyder det, at samarbejdet og de sociale relationer på arbejdspladsen er gode. Studier viser, at en høj social kapital virker som en buffer mod stress. Medarbejdere i virksomheder, hvor der er en god social kapital, er mere omstillingsparate, bedre til at klare travle opgaver og dygtigere til at klare uforudsete udfordringer end medarbejdere i andre virksomheder.

Artiklen fortsætter under billedet

social kapital

Tre måder social kapital kan forbedres i din virksomhed

 

Motion forbedrer social kapital

En god måde at skabe samarbejde og social kapital i en virksomhed er ved hjælp af motion eller sport. Holdøvelser hjælper medarbejderne og lederne med at skabe relationer til hinanden. Dette sker på tværs af afdelinger og grupper. Der kommer tit en god følelse, når man sveder sammen. Endorfiner bliver udløst, og man forbinder det at være sammen med sine kolleager som noget rart.

Desuden skaber holdmotion en kultur, hvor der løftes i flok, og hvor vi påvirker hinanden positivt.

Danica pension har udarbejdet en undersøgelse, som viser, at en ugentlig træning på arbejdspladsen med 100 medarbejdere kan spare virksomheden for 300.000 kr. i reduceret sygefravær. Danicas korttidssygefravær faldt med 56%. Danica har derfor valgt at investere i personlige trænere til virksomheden. Trænerne kommer ud på arbejdspladsen og motiverer medarbejderne til et sundere liv. Direktøren sætter i dag fælles løbemål for de ansatte i virksomheden, og de stiller op til alle de firmaløb, de kan. Yderligere øger motion produktiviteten med op mod 15%, som rammer bundlinjen direkte.

Lederen af undersøgelsen Just Bendix Justesen har udtalt, at resultaterne i stor grad var på grund af et forbedret samarbejde i virksomhederne, altså øget social kapital.

 

Arbejd med kommunikation

Arbejd i virksomheden på mere direkte kommunikation fra ledelse til ansat. Som leder skal du være konsistent, have integritet, uddelegere ansvar, være lydhør og stole på dine medarbejdere for at skabe tillid i virksomheden.

En måde du som leder kan arbejde med tillid og kommunikation, er ved at sikre at du er tilgængelig, – at dine medarbejdere altid kan ringe med spørgsmål, når som helst, at medarbejderne har indflydelse på eget arbejde, og at de har beføjelser og ansvar.

 

Forbedre retfærdighed i virksomheden

For at alle skal føle sig retfærdigt behandlet, er det vigtigt at stille nogle fælles regler op for alle. Derudover er det vigtigt, at ingen bliver favoriseret, at alle har lige muligheder, og at alle bliver behandlet med respekt og værdighed. Der vil altid være en magtdistance mellem medarbejder og leder, men for at lykkes med samarbejde på tværs af niveauer, afdelinger og funktioner, er gensidig respekt et must.

Retfærdighed er ikke kun løn men også uddeling af opgaver, gode beslutningsgrundlag, og at alle parter bliver hørt og respekteret.

 

Hvad Firmafit kan gøre for dig

 

Firmafit kan hjælpe din virksomhed med at skabe bedre samarbejde og øge fællesskabet i virksomheden. Det gør vi gennem motion og sport, som vores trænere kan hjælpe med til din virksomhed.

Firmafit hjælper din virksomhed med at finde kvalificerede trænere med gode idéer og med programmer egnet til firmabrug. Vi hjælper med at implementere og tilpasser gerne vores tid til din.

Er du interesseret book en samtale med os ved at klikke på knappen herunder:

Øg din sociale kapital nu!