Sygefravær: Som medarbejder i Danmark, har du ret til at få løn under sygdom i op til 56 kalenderdage. Derfor kan der være store udgifter forbundet med sygdom hos en virksomhed. Men der er heldigvis måder at du kan formindske sygefraværet på din arbejdsplads. Metoder, der kommer både din virksomhed og dine kollegaer til gode.

Sygefravær andet end forkølelse og influenza

Bliver du syg, skal du hurtigst muligt melde det til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har ret til at spørge om dokumentation på sygdommen. Men det bliver som regel kun gjort ved længere sygefravær.

Sygefravær er dyrt for din virksomhed. Derfor vælger flere og flere virksomheder at fokuserer på de ting, der kan være årsagen til, at medarbejdere melder sig syge. Igennem det nye sundhedsfokus ser flere ledere, at fraværet ikke kun handler om forkølelser, men at arbejdsglæde og sammenhold på arbejdspladsen er stor faktor for trivsel og for at dine kollegaers fravær. Personer, der har det dårligt på deres arbejdsplads, har større chancer for at blive syge.

Motion og gode kollegaer bidrager til arbejdsglæde og mindsker sygefravær

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen handler ikke kun om fysisk, men også psykisk sundhed. For at få en sund hverdag er det vigtig, at medarbejderne har det godt både indbyrdes og med chefen. Ifølge Micheal Kerber, forfatter til bogen ”vi er bedst når vi er glade” gør arbejdsglæde medarbejdere sundere og reducere direkte antal sygedage. Altså jo gladere medarbejdere, jo færre sygedage.

En undersøgelse, som institut for idræt og biomekanik fra Syddansk universitet har udarbejdet, viser at motion bare 1 gang om ugen, markant reducerer antallet af sygedage i en virksomhed.

Artiklen fortsætter under billedet

Sygefravær

Undersøgelsen havde 400 deltagere, heriblandt 200 kontorarbejdere, der dyrkede motion 1 time om ugen i arbejdstiden. Universitetet havde tilsvarende en kontrolgruppe på 200 personer, som fortsatte deres normale arbejdsrutine. Resultaterne var imponerende. Medarbejderne der motionerede, havde både et bedre blodtryk og bedre kondital. Det korte sygefravær faldt med 56% og produktiviteten steg med 10% iblandt den motionerende gruppe. Lederen af projektet ved navn Just Bendix Justesen konkluderede, at når de regner det hele sammen, trænerens pris, lokaleleje, løn til medarbejderne under træningstiden og sygefravær, så endte virksomhedens ROI på 2,74. Just har ovenikøbet set nogle af medarbejderne ligge helt oppe på en faktor 20. Derfor mener han, at din virksomhed slet ikke har råd til at lade være med at investere i motion og sundhed. Han nævner at udover de fysiske fordele ved motion på arbejdspladsen, så er fællesskabet, der bliver skabt på arbejdspladsen ved at kollegaerne sveder sammen, en stor faktor for det faldende sygefravær.

Internationale undersøgelser peger i samme retning. Michigan Health Management Research Center i USA har fulgt en lang række af virksomheder, der målrettet arbejder med sundhed og stresshåndtering. I blandt disse kunne de konstatere at virksomhederne fik mellem 1½ til 12 gange pengene igen på mindre sygedage og øget produktivitet.

Er det nok bare at give medarbejderne muligheden for motion?

Hver dag sygemelder 150.000 danskere sig. Det svarer til 5% af den totale arbejdsstyrke. Hver sygedag koster i gennemsnit en virksomhed 2.500 kr. Derfor er det vigtigt at reducere medarbejdernes sygedage så meget som muligt.

Mange virksomheder prøver tit med at give deres medarbejdere et gratis fitness medlemskab eller andre aktiviteter med håb om, at de vil tage i fitnesscenter et par gange om ugen eller deltage i fredagsbaren. Det virker dog sjældent, da det ofte er dem, der allerede motionerer eller er sociale, der gør brug af tilbuddene. Det kræver derfor en ekstra indsats fra arbejdspladsen at få alle med.

Artiklen fortsætter under billedet

motion er medicin

Sundhedsstyrelsen forslår bl.a. at din virksomhed inkorporer sundhed som en del af jeres DNA:

”At arbejde strategisk med sundhedsfremme indebærer, at virksomheden tænker sundhed som en del af virksomhedens værdisæt samt tænker sundhed ind i ledelsesmæssige beslutninger. Som en del af det strategiske arbejde med sundhed har virksomheden udarbejdet målsætninger for arbejdet med sundhedsfremme, og opfyldelsen af disse målsætninger måles årligt. Det er en betingelse for, at arbejdet med sundhed kan siges at foregå på strategisk niveau, at sundhedsfremme er en del af virksomhedens daglige drift.”

På den måde vil din virksomhed få større mulighed for at integrere alle medarbejder.

BFA udlægger nogle elementer, der kan være vigtige at have med for at mindske sygefraværet:

6 elementer til et lavere sygefravær

 1. Tydelig ledelse og klare værdier
  Det er vigtigt at lave en kultur, der omhandler lavt sygefravær og glade arbejdsomme medarbejdere

 

 1. Fælles ejerskab til indsatsen
  Alle medarbejdere skal føle medansvar for virksomhedens succes

 

 1. God fraværsstatistik
  Sørg for at medarbejderne ved, at virksomheden lægger mærke til det, når de ikke er der.

 

 1. Systematiske samtaler med sygemeldte
  Undersøgelser har vist, at jo tidligere virksomheden taler med de langtidssygemeldte, jo hurtigere kommer de tilbage

 

 1. Tidlig og målrettet indsats
  Giv medarbejdere muligheden for at motionere og behandlingstilbud til syge med risiko for langtidssygdom

 

 1. Høj trivsel og social kapital
  Det er vigtigt, at din virksomhed arbejder med trivsel og sammenhold

Få hjælp til at mindske sygefraværet nu! Med hjælp fra Fima-fit

JA TAK